BUỔI

NỘI DUNG CHÍNH

MỤC TIÊU/Ý NGHĨA

MODULE 1. TỔNG QUAN MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ MỤC TIÊU

Buổi 1

– Mục đích và mục tiêu
– Các phương pháp quản trị mục tiêu
– Tại sao quản trị mục tiêu chưa hiệu quả?

– Phân biệt đích đến và quá trình để đến đích
– Làm rõ quá trình hình thành và phân biệt sự khác biệt các phương pháp MBO-KPI- BSC-OKR
– Nêu rõ các nhầm lẫn và sai lầm dẫn đến việc sử dụng KPI hay OKR chưa hiệu quả, tạo gánh nặng cho tổ chức

MODULE 2. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG KPI

Buổi 2

– Giới thiệu chung về KGI – KPI – CSF
– Phân tích thông tin bằng SWOT
– Phân tích dòng chảy kinh doanh, rà soát tổ chức

– Làm rõ tư tưởng cân bằng của BSC và đặc điểm của KPI, các loại KPI, phân biệt với KGI
– Giúp phân tích tình hình trước khi thiết lập
mục tiêu

Buổi 3

– Hướng dẫn cách thức xây dựng KPI thông qua KGI – CSF
– Ví dụ điển hình về xây dựng KPI

– Giúp phân tích tổ chức – rà soát chức năng nhiệm vụ trước khi xây dựng mục tiêu
– Hướng dẫn 8 bước để xây dựng KPI đúng nghĩa là kết quả chính của các hành động cốt lõi (CSF) tạo nên thành công của mục tiêu (KGI)

MODULE 3. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG BSC

Buổi 4

– Tổng quan về BSC (lý luận, phương pháp, công cụ)
– Hướng dẫn xây dựng Bản đồ chiến lược (BSC)
– Hướng dẫn xây dựng Thẻ KPI công ty

– Giới thiệu cách thức xây dựng Bản đồ chiến lược với 03 phương án: Tiêu chuẩn – Rút gọn – Siêu tốc
– Giới thiệu và thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp Công ty bám sát bản đồ chiến lược

Buổi 5

– Hướng dẫn xây dựng Thẻ KPI đơn vị
– Hướng dẫn xây dựng Thẻ KPI vị trí
– Ví dụ điển hình về xây dựng BSC

(Hướng dẫn và thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp đơn vị, vị trí với 2 phần gắn kết: A- mục tiêu được giao, B- kết quả của các hành động cốt lõi để thực hiện được mục tiêu được giao).

Buổi 6

– Giới thiệu mô hình điển hình triển khai BSC-KPI
– Tổ chức – Qui chế – Lương thưởng
– Thực hành xây dựng qui chế

– Giới thiệu 03 mô hình điểm từ thực tiễn triển khai: Mô hình DN siêu nhỏ, nhỏ, vừa và khá lớn
– Hướng dẫn cách xây dựng Qui chế, qui định về tổ chức vận hành, sử dụng kết quả
KPI trong lương và thưởng

MODULE 4. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG OKRs

Buổi 7

– Tổ chức và sức mạnh của tổ chức
– OKRs và sức mạnh của OKRs
– 07 bước xây dựng OKR

Làm rõ sức mạnh của tổ chức là sức mạnh cộng hưởng của các cá nhân mạnh mẽ

Buổi 8

– Xây dựng OKRs các cấp (công ty, đơn vị, cá nhân)
– Vận hành và quản trị OKRs
– Hướng dẫn thực hành các nguyên tắc cộng hưởng sức mạnh tập thể

– Giới thiệu 2 phương pháp chính để xây
dựng OKRs các cấp, thực hành mẫu OKRs các cấp theo 2 cách này
– Làm rõ các nguyên tắc vận hành OKRs căn bản

Buổi 9

– Đánh giá OKRs và khen thưởng
– Phát triển văn hóa OKRs
– Tình huống điển hình
– Thảo luận, Q&A

Xây dựng hệ thống thưởng cho OKRs: Thưởng Tuần, Tháng, Quí Năm, làm rõ quan hệ của OKRs với hệ thống lương

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 02253810208

Hotline: 0969765986

Email: cskh.iipc@gmail.com - lethiphuongthao.iipc@gmail.com

Đăng ký tư vấn

Bài viết liên quan

Đào tạo thư ký, trợ lý chuyên nghiệp

- Hiểu và có một cái nhìn rõ ràng nhất về công việc của một thư ký, trợ lý; - Làm chủ các kỹ năng quản lý thời gian, là...

Chi tiết

Quán trị mục tiêu

Mục tiêu và các phương pháp quản trị mục tiêu

Chi tiết

Khóa học lễ tân đối ngoại

Khóa học này trang bị kiến thức và nghiệp vụ cơ bản trong lễ tân và giao tiếp đối ngoại, chia sẻ những kinh nghiệm thực ...

Chi tiết
messenger

Messenger

zalo

Chat Zalo