Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 30/12/2005, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm dịch vụ đối thoại trực thuộc Sở Ngoại vụ. Theo đó, Trung tâm có chức năng thưc hiện các dịch vụ đối ngoại, đáp ứng các dịch vụ đối ngoại, đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và tổ chức, công dân Việt Nam

Ngày 19/02/2009, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UB về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ đối ngoại thành Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (có tên tiếng Anh: IIPC), trực thuộc Sở Ngoại vụ. Ngoài chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND đồng thời bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thành phố, công tác đối ngoại của thành phố theo quy định của pháp luật về công tác thông tin đối ngoại;

- Tư vấn luật pháp, quy định, thông lệ của Việt Nam và các nước trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, dân sự, du học, xuất khẩu lao động, xuất nhập cảnh, cư trú cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện làm đại lý bán vé cho các đơn vị vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ nhằm phục vụ cho các đoàn nước ngoài, tỉnh ngoài vào thành phố và đoàn thành phố ra nước ngoài công tác.

messenger

Messenger

zalo

Chat Zalo