Khóa học thiết kế trong 05 buổi (4 buổi lý thuyết và 01 buổi thực hành kiểm tra kiến thức)

Module 1: Tổng quan hệ thống VHDN

 • Thành phần VHDN
 • Vai trò và giá trị đóng góp của Sứ mênh, Tầm nhìn, Hệ giá trị và triết lý
 • Những khó khăn, thử thách khi triển khai VHDN hiện tại.
 • Thực hành giải quyết tình huống
 • Hiểu đúng về VHDN

Module 2: Phương pháp xây dựng, triển khai VHDN hiện đại phù hợp, hiệu quả:

 • Hành trình xây dựng và phát triển VHDN
 • Ứng dụng mô hình quản lý thành tích 09 ô với phát triển VHDN
 • Hành trình xây dựng và phát triển VHDN
 • Trình tự xây dựng khung năng lực cốt lõi
 • Thực hành ứng dụng
 • Những yếu tố tạo nên VHDN mạnh

Module 3: Ứng dụng VHDN trong quản trị Doanh nghiệp

 • VHDN trong quản trị mục tiêu
 • VHDN gắn với trải nghiệm khách hàng
 • VHDN với quản lý rủi ro và khủng hoảng
 • Thực hành giải quyết tình huống
 • VHDN với quản trị doanh nghiệp

Module 4: Ứng dụng VHDN trong QTNS và truyền thông nội bộ

 • VHDN với tuyển dụng và phát triển thương hiệu tuyển dụng
 • VHDN với đào tạo và phát triển đội ngũ
 • VHDN với hệ thống Total Rewards
 • VHDN phát triển, lưu giữ nhân tài và đa năng
 • Vai trò và giá trị truyền thông nội trong chăm sóc VHDN
 • Đội ngũ phát triển chăm sóc VHDN
 • Vai trò và giá trị đóng góp của nhà QL-LĐ với phát triển VHDN
 • Chia sẻ một số kinh nghiệm của chuyên gia – giảng viên trong phát triển VHDN
 • Hỏi đáp

** Đối tượng tham gia:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, cấp lãnh đạo cơ quan
 • Đội ngũ quản lý cấp trung
 • Trong trường hợp tất cả các thành viên muốn tham gia Trung tâm sẽ thiết kế chương trình riêng

** Phương pháp đào tạo:

 • Trao đổi, thảo luận (Brainstorming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình
 • Video clips

 

LIÊN HỆ:

Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại

Sở Ngoại vụ Hải Phòng, 15 Trần Quang Khải, Hải Phòng

Chuyên viên phụ trách: Lê Thị Phương Thảo

Email: phuongthaole293@gmail.com,

Điện thoại: 0936537350

Đăng ký tư vấn

Bài viết liên quan

Đào tạo thư ký, trợ lý chuyên nghiệp

- Hiểu và có một cái nhìn rõ ràng nhất về công việc của một thư ký, trợ lý; - Làm chủ các kỹ năng quản lý thời gian, là...

Chi tiết

Quán trị mục tiêu

Mục tiêu và các phương pháp quản trị mục tiêu

Chi tiết

Khóa học lễ tân đối ngoại

Khóa học này trang bị kiến thức và nghiệp vụ cơ bản trong lễ tân và giao tiếp đối ngoại, chia sẻ những kinh nghiệm thực ...

Chi tiết
messenger

Messenger

zalo

Chat Zalo