Chuyển đổi số doanh nghiệp tới cốt lõi

TT

NỘI DUNG

Thời

lượng*

Thực hành, Thảo luận

1

Module 1. Tổng quan về Chuyển đổi số cho Tổ chức, Cơ quan, Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổng quan về Chuyển đổi số

 • Bối cảnh kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số
 • Các khái niệm căn bản về chuyển đổi số
 • Các kết quả mong đợi và tầm quan trọng của chuyển đổi số
 • Tổng quan về các công cụ quản trị sử dụng trong chuyển đổi số
 • Chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

 

 

 

 

1

 

 

Thảo luận: Case studies chuyển đổi số của một số doanh nghiệp lớn trên thế giới (Starbucks,

Walmart, Domino’s Pizza).

 

 

 

 

 

1.2

Hướng dẫn xây dựng đề án chuyển đổi số cho Tổ chức, Cơ quan, Doanh nghiệp

 • Đánh giá sự sẵn sàng và năng lực chuyển đổi số
 • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược chuyển đổi số
 • Thiết lập mục tiêu chuyển đổi số
 • Xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp
 • Kiểm soát, đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số.

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành: Xây dựng dự thảo đề án chuyển đổi số cho Tổ chức, Cơ quan, Doanh nghiệp bạn.

2

Module 2. Chuyển đổi số đến cốt lõi

 

 

2.1

Tư duy lại thị trường, cạnh tranh, khách hàng và sản phẩm.

1

Thảo luận về cạnh tranh bất đối xứng

 

2.2

Chuyển đổi chiến lược sản phẩm và dịch vụ thích ứng với thời đại số

 • Áp dụng tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm (Design Thinking).

 

 

Thực hành tư duy và công cụ Design Thinking.

 

 

2.3

Chuyển đổi Mô hình kinh doanh

 • Củng cố và làm mới mô hình kinh doanh truyền thống
 • Phát triển mô hình kinh doanh mới: Kinh doanh nền tảng và thương mại điện tử
 • Mô hình kinh doanh canvas.

 

 

 

Thực hành ứng dụng phân tích mô hình kinh doanh canvas.

 

 

2.4

Chuyển đổi mô hình tiếp thị số (Digital Marketing )

 • Tiếp thị 4.0
 • Content Marketing
 • Trải nghiệm khách hàng số.

 

 

Thảo luận về hành trình mua hàng và trải nghiệm khách hàng số.

 

 

2.5

Chuyển đổi mô hình quản trị, vận hành doanh nghiệp số

 • Tái cơ cấu tổ chức
 • Doanh nghiệp tinh gọn, vận hành tinh gọn
 • Dịch chuyển từ PDCA sang OODA
 • Giới thiệu quản trị mục tiêu bằng OKR số.

 

 

Thực hành phương pháp OODA và vận hành tinh gọn.

 

3

Module 3. Kiến trúc doanh nghiệp số (Digital Enterprise Architecture) và nền tảng công cụ số để thực hiện chuyển đổi

 

 

3.1

Giới thiệu tổng quan về kiến trúc của doanh nghiệp số và các công cụ số thông dụng.

 

Xây dựng Bản đồ số cho Tổ chức, DN.

 

 

3.2

Kiến trúc dữ liệu phục vụ vận hành số:

 • Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Cấu trúc dữ liệu – Database
 • Data warehouse, data warelake
 • Xây dựng chiến lược dữ liệu
 • Các công cụ quản trị và khai thác dữ liệu.

 

 

Thiết kế cơ sở dữ liệu và chiến lược dữ liệu cho Tổ chức, Cơ quan, Doanh nghiệp.

 

 

3.3

Công nghệ số phục vụ chuyển đổi sản xuất thông minh, nhà máy thông minh:  hình nhà máy thông minh, quá trình chuyển đổi lên sản xuất thông minh với doanh nghiệp truyền thống.

 

Thảo luận: Xây dựng lộ trình triển khai chuyển đổi số trong sản xuất.

 

 

3.4

 

Công nghệ số phục vụ chuyển đổi Kinh doanh thông minh, phát triển hệ sinh thái kinh doanh: DMS, CRM, Call Center, Ecosystem.

 

Thảo luận: Chia sẻ và phân tích điển hình từ thực tiễn triển khai của DN trong CLB Giám đốc DN FCC.

 

 

3.5

Công cụ số phục điều hành và ra quyết định

 • Cấu trúc hệ thống thông tin tổng thể
 • Vận hành ERP tích hợp
 • Phát triển Trung tâm điều hành số

 

 

Thảo luận: Làm quen với Trung tâm điều hành số tại DN điển hình.

 

 

4.

Trải nghiệm công nghệ với các đối tác cung cấp giải pháp và dịch vụ:

 • DMS FPT – Quản trị kênh phân phối
 • Digiwin – Nhà máy thông minh
 • Smart OSC – Omnichanel Base.vn – Quản trị số

 

 

Các đối tác của iEIT giới thiệu và tư vấn theo yêu cầu.

Đăng ký tư vấn

Bài viết liên quan

Đào tạo thư ký, trợ lý chuyên nghiệp

- Hiểu và có một cái nhìn rõ ràng nhất về công việc của một thư ký, trợ lý; - Làm chủ các kỹ năng quản lý thời gian, là...

Chi tiết

Quán trị mục tiêu

Mục tiêu và các phương pháp quản trị mục tiêu

Chi tiết

Khóa học lễ tân đối ngoại

Khóa học này trang bị kiến thức và nghiệp vụ cơ bản trong lễ tân và giao tiếp đối ngoại, chia sẻ những kinh nghiệm thực ...

Chi tiết
messenger

Messenger

zalo

Chat Zalo